Door Gert-Jan Baerents op 17 oktober 2012

Persbericht: enquete over parkeerbeleid!

Afgelopen zaterdag, tijdens de braderie in Duivendrecht, is de Partij van de Arbeid gestart met het houden van een enquete over het nieuwe parkeerbeleidsplan van de gemeente Ouder-Amstel. D.m.v. het uitdelen van flyers en parkeerschijven roepen zij de inwoners van Ouder-Amstel op om de enquete in te vullen op de website van de PvdA.

“Afgelopen maanden heeft het parkeerbeleidsplan officieel ter inzage gelegen, er zijn echter maar 48 reacties van inwoners en 6 reacties van bedrijven binnengekomen. Voor de fractie van de PvdA is dat te weinig om zo iets ingrijpends in te voeren als een nieuw parkeerbeleidsplan. Daarom zijn we gestart met deze enquete”, zo zegt fractievoorzitter Gert-Jan Baerents.

Door het mogelijk invoeren van betaald parkeren op het Amstel Business Park hoopt het college van b&w de overlast daar op te lossen, maar vooralsnog willen zij niets doen voor de aangrenzende woonwijken. Eerst zullen er metingen worden verricht en zal gekeken worden of er mogelijk overlast plaats zal vinden in de woonwijken.

“Voor de PvdA is dat niet de oplossing. Wij willen een meer integrale oplossing voor de parkeerproblematiek op het Amstel Business Park, maar er zijn veel oplossingen mogelijk. Mogelijk ontstaat er overlast in bijvoorbeeld Duivendrecht en vinden inwoners het goed als we voorlopig afwachten en vooral metingen doen. Voordat er dan oplossingen mogelijk zijn duurt het volgens het college minimaal 33 weken voordat er iets kan gebeuren. Er kan ook meteen gekozen worden voor het tegengaan van nog ergere parkeerdruk, bijvoorbeeld door het invoeren van een blauwe zone of betaald parkeren. Gezien het geringe aantal reacties roepen we alle inwoners van Ouder-Amstel op om onze enquete in te vullen”, aldus Baerents

De enquete staat op de lokale website van de Partij van de Arbeid en is in te vullen tot 30 oktober a.s. Tijdens de behandeling van het parkeerbeleidsplan in de gemeente zal de Partij van de Arbeid de uitkomst van de enquete meenemen in hun standpunt. Het adres van de website is www.ouderamstel.pvda.nl.