Column uit de raad – De gemeente dat zijn wij samen

Door Martijn Kahlman op 16 november 2016

In deze tijd is een betrouwbare, eerlijke en toegankelijke overheid enorm belangrijk. Juist de gemeente kan hierin een essentiële rol vervullen door ook open en transparant te zijn voor haar inwoners.

De definitie van het woord gemeente is de gemeenschap die bij elkaar komt. Dit betekent dat de gemeente bestaat uit haar inwoners en er ook is voor haar inwoners.

Dit maakt voor de PvdA dan ook dat de gemeente bijvoorbeeld een evenementenbeleid ontwikkelen dat bij de omvang en de inwoners van de gemeente past. Een evenementenbeleid waar haar inwoners wat aan hebben. Gezien de schaal en wens van vele inwoners zal dat wat ons betreft dan ook betekenen dat evenementen die de levendigheid van de beide kernen en haar inwoners ten goede komen, mogelijk worden gemaakt, zoals een kermis op het Kampje of kleinschalige passende muziekbijeenkomsten. Grootschalige evenementen, die vooral schade en overlast veroorzaken, passen daar echter niet bij.

Daarnaast is het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is en iedereen gelijk behandelt. De gemeente dient de ene burger niet boven de andere te stellen. Dit is een van de redenen dat de PvdA tegen een onderzoek naar bebouwing en ontwikkeling van het Kampje heeft gestemd, waarin de gemeente samen optrekt met een projectontwikkelaar die zelf specifieke belangen heeft bij deze ontwikkeling. De PvdA is van mening dat de gemeente in geen enkel geval de verdenking op zich zou moeten laten in dit onderzoek de belangen van deze ontwikkelaar te dienen en had daarom een onafhankelijk eenzijdig onderzoek gewenst.

De gemeente, dat zijn wij allemaal; dat betekent dus ook dat eenieder in deze gemeente zich met de gemeentepolitiek kan bemoeien. De PvdA roept dan ook iedereen die zich daartoe geroepen voelt dat ook te doen. Want met u maken wij de gemeente!

Martijn Kahlman

Martijn Kahlman

Martijn Kahlman was fractieassistent vanaf april 2013 en raadslid vanaf februari 2017 tot aan zijn verhuizing naar een andere gemeente in juli 2017.   Woonde in: Ouderkerk aan de Amstel. Krijgt energie van: Het zien van veel creativiteit en enthousiasme van particuliere initiatieven en werkt graag mee om de voorwaarden voor de verwezenlijking daarvan te

Meer over Martijn Kahlman