Burgerparticipatie

De Partij van de Arbeid wil inwoners meer zeggenschap geven over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld gerelateerd aan de wijk waarin zij wonen of een specifiek onderwerp waar zij mee te maken hebben. Burgerinitiatieven van inwoners moeten waar mogelijk door de gemeente worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van inwoners. Bij burgerparticipatie is het van belang dat alle inwoners kunnen meedoen.