Door Martijn Kahlman op 12 juli 2017

Column uit de raad – Eigen inbreng heeft effect

Ik heb mij een aantal jaren ingezet voor deze gemeente, maar ga die helaas nu verlaten.

Ouder-Amstel is een prachtige gemeente en ik zal haar en vooral haar inwoners enorm gaan missen.

Ik had dit niet alleen kunnen doen; zo is het gelukt om programmeer onderwijs op school te krijgen dankzij een moeder wie werkzaam is bij Google met wie ik een erg geanimeerd gesprek had op het schoolplein tijdens ons beider overblijfdienst.

Dankzij de betrokkenheid en input van een oud huisarts gaat de gemeenteraad nu ook met professionals in gesprek. Zij worden gevraagd naar hun ervaring met de Wmo en de jeugdzorg. Dit is een welkome aanvulling van ervaringen uit de praktijk, naast rapportage van de ambtenaren die wij natuurlijk ook ontvangen en gesprekken die wij voeren met gebruikers.

Maar ook de input van een inwoner op het gebied van armoedebeleid is zeer waardevol gebleken. Zo probeert de PvdA in de gemeenteraad te verwoorden dat mensen die hulp behoeven niet per definitie zelfredzaam zijn, dit in tegenstelling wat de overheid vaak verwacht.

Hieruit blijkt hopelijk hoe gewenst, maar ook hoe effectief uw inbreng kan zijn bij belangrijke zaken die in deze gemeente spelen.

Ik zou u dan willen oproepen, zeker nu ik de gemeente ga verlaten, om zich ook in te zetten voor deze gemeente. In de hoop dat deze gemeente zo vitaal blijft, met en door de inbreng van de eigen inwoners.

Het gaat u allen goed.

Martijn Kahlman

Martijn Kahlman

Martijn Kahlman was fractieassistent vanaf april 2013 en raadslid vanaf februari 2017 tot aan zijn verhuizing naar een andere gemeente in juli 2017.   Woonde in: Ouderkerk aan de Amstel. Krijgt energie van: Het zien van veel creativiteit en enthousiasme van particuliere initiatieven en werkt graag mee om de voorwaarden voor de verwezenlijking daarvan te

Meer over Martijn Kahlman