Ouderenzorg

De PvdA vindt dat oudere inwoners zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen, daarbij ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. Een hoogwaardige leefomgeving voor ouderen is daarvoor een voorwaarde. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten een beroep kunnen doen professionele begeleiding.
Voor de Partij van de Arbeid blijft het essentieel dat wanneer deze informele ondersteuning te kort schiet, professionele hulp zal worden geboden. De PvdA in Ouder-Amstel zal voortdurend beoordelen of de kwetsbaren in de samenleving voldoende ondersteuning krijgen.