Door Dirk-Jan Hoekstra op 25 april 2011

Vooralsnog geen ondergrondse afvalcontainers

De gemeente zet voorlopig haar plannen voor ondergrondse afvalinzameling niet door. De VVD, het CDA en OAA vinden het nu niet het moment om het huisvuil middels ondergrondse afvalcontainers te gaan inzamelen. Dat was voor de wethouder voldoende om het project voorlopig stil te leggen.

De investeringskosten zijn geraamd op 3,1 miljoen Euro. Alhoewel de PvdA de eerste was om te vragen of zo’n groot project niet ten koste zou gaan van het Project Dorpshart Duivendrecht, waren wij nog niet tot een eindoordeel gekomen. De wethouder had in schriftelijke beantwoording laten weten dat haar ambtenarenteam een dergelijk project prima aan kan en de projecten financieel los van elkaar staan.

Ondergrondse afvalcontainers moeten de blauwe rest- en doorzichtige GFT afvalzakken gaan vervangen. Het voorstel is de uitwerking van het collegeprogramma 2010 – 2014 van VVD, CDA en D66 waarin zij hebben afgesproken de haalbaarheid van een ondergronds afvalsysteem te onderzoeken, om het serviceniveau te verhogen en zwerfafval tegen te gaan. Dat het serviceniveau aan inwoners wordt verhoogd, geloven wij bij nader inzien slechts ten dele. Velen zullen blij zijn dat de ellendige blauwe zak verdwijnt en men het vuil op elk moment van de dag kwijt kan, maar men moet wel tot maximaal 125 meter lopen. Vooral voor ouderen, mindervaliden en mantelzorgers een extra belasting. Daarnaast heeft zo’n systeem geen voordelen voor het milieu.

De verschillende politieke partijen waaronder de PvdA hadden twijfels over mogelijke overlast voor omwonenden en de vraag of het straatbeeld niet teveel wordt aangetast. Twee van de drie insprekers tijdens de commissievergadering uiten hun zorgen over stankoverlast en de vele containers in het straatbeeld.

Toch waren bovengenoemde nadelen voor ons niet onmiddellijk een reden om tegen te zijn. Er zijn ook voldoende voordelen en de huidige glas- en papiercontainers verdwijnen immers weer en worden vervangen door veel kleinere. De PvdA heeft mensen uit Diemen – waar een sinds een jaar het afval ondergronds wordt ingezameld – naar hun ervaringen gevraagd. Uit gesprekken bleek dat direct omwonenden veelal negatief over het systeem oordelen, maar de meesten waren neutraal tot positief.

Voorlopig houdt onze gemeente dus nog de vertrouwde blauw zak, maar de wethouder liet wel weten dat het uiteindelijk een kwestie van tijd is voor onze gemeente naar een meer moderne manier van afvalinzameling over gaat. Onder andere vanwege het strenger worden van de ARBO eisen voor vuilnisophalers en steeds minder bedrijven willen de huidige manier ondersteunen, met gevolgen voor bijvoorbeeld de fabricage van de afvalzakken.

De PvdA is graag goed voorbereid wanneer dit plan opnieuw besproken gaat worden. U kunt daarom te allen tijde uw mening aan ons laten weten door op dit artikel te reageren op de website of direct contact met ons op te nemen.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra