23 juli 2011

Stadspas blijft behouden

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli j.l. stond het behoud van de Stadspas ter discussie. Wethouder Larson had tezamen met een voorstel voor nieuw minimabeleid voorgesteld de pas af te schaffen. Dit omdat de pas niet alléén ten goede komt aan de minima. Het geld dat bespaart zou worden, zou dan voor andere onderdelen van het minimabeleid worden ingezet.

PvdA raadslid Zohra Faizi hield namens onze partij een pleidooi voor behoud van de pas. Wij willen dat zowel minima en ouderen kunnen en blijven participeren in de maatschappij en de Stadspas levert daar een bijdrage aan. Tijdens de schorsing van de raadsvergadering ontstond een creatieve samenwerking met CDA, Groenlinks en Natuurlijk Belang om tot een oplossing te komen. Dit resulteerde in dat een amendement, ook met steun van D66, voor behoud van de Stadspas werd aangenomen.

Voor het komende jaar zal de Stadpas nog maar deels met geld van het minimabeleid worden bekostigd en deels uit het potje Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Tevens heeft het college de opdracht gekregen te onderzoeken in welke mate doelgroepen van de Stadspas gebruik maken, zodat de raad volgend jaar een nauwkeuriger besluit over de financiering kan maken.