Verkiezingsprogramma 2018-2022 “Zeker zijn in Ouder-Amstel!”

Door Jan Alberts op 4 februari 2018

Woensdag 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen waarbij we als Partij van de Arbeid zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om lokaal het verschil te kunnen maken.

Onze speerpunten:

Zeker zijn van een goede woning in Ouder-Amstel!
Nog steeds is er een enorme vraag naar sociale- en midden huurwoningen in Ouder-Amstel. Daarnaast is er een grote behoefte aan starters- en seniorenwoningen. De PvdA vindt dat bij planvorming hieraan hoge prioriteit moet worden gegeven.
Daarbij is het van belang dat toekomstige uitbreidingen van de dorpskernen aansluiten bij de huidige schaalgrootte.

Zeker zijn van een sociaal Ouder-Amstel!
In de visie van de PvdA moet de zorg worden vormgegeven door cliënten, zorgverleners en de gemeente samen. Dit geldt ook voor de zorg en ondersteuning waar de gemeente via de Wmo en de Jeugdwet verantwoordelijk voor is. Niet concurrentie, maar samenwerking tussen zorgverleners moet uitgangspunt zijn.
De PvdA vindt het van belang dat oudere inwoners zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Om een hoogwaardige leefomgeving voor ouderen te creëren is het essentieel dat mantelzorgers en vrijwilligers goed worden ondersteund.

Zeker zijn van een goed milieu in Ouder-Amstel!
De klimaatverandering door een veel te hoge de CO2-uitstoot baart de PvdA grote zorgen. Een sterke toename van het regenwater is daarvan onder meer het gevolg. Het proces van verduurzaming verloopt nog te traag. Het is een taak van de lokale overheid om het verduurzamingsproces in Ouder-Amstel te versnellen. De gemeente moet dan ook verduurzaming van de bestaande woningvoorraad bevorderen. Bij nieuwe woningbouwprojecten moet het beleid gericht zijn op het gebruik van duurzame materialen en systemen. Energieneutraliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Onderdeel van het duurzaamheidsbeleid is het behoud van het groene karakter van onze dorpskernen.

Wat willen wij in Ouder-Amstel bereiken en wat betekend dit voor de komende raadsperiode?
Dat leest u hieronder in ons verkiezingsprogramma. Deze is ook in zijn geheel als PDF bestand te downloaden.

Inhoudsopgave verkiezingsprogramma:

  1. Zeker zijn van een goede woning in Ouder-Amstel
  2. Zeker zijn van goede ruimtelijk ontwikkelingen in Ouder-Amstel
  3. Zeker zijn van een goed milieu in Ouder-Amstel
  4. Zeker zijn van een sociaal Ouder-Amstel
  5. Zeker zijn van onderwijs, sport en cultuur in Ouder-Amstel
  6. Zeker zijn van een goed bestuur in Ouder-Amstel
  7. Zeker zijn van dekkingsmiddelen in Ouder-Amstel