Door Dirk-Jan Hoekstra op 24 september 2013

Eigen bijdrage voor behouden Stadspas niet mogelijk

Voor het derde opeenvolgende jaar staat de Stadspas ter discussie in de Gemeenteraad. Door de vragen die ik aan ons college van B&W had gesteld en de vragen die ik aan de Gemeente Oostzaan had gesteld, bleek vandaag dat de Gemeente Amsterdam verkeerde informatie aan Oostzaan heeft gegeven m.b.t. de criteria van Stadspas.

Sinds 2009 maakt onze Gemeente gebruik van de Amsterdamse Stadspas om de drempel tot sport, recreatie en cultuur te verlagen voor mensen met een minimum inkomen. Dat de Stadspas ook door 65-plussers mag worden gebruikt met een inkomen boven het minimum, was geen bezwaar en werd door ons en enkele andere partijen als een extra voordeel gezien.

In 2011 is onderzocht of de Stadspas een doeltreffend instrument is. De uitkomst was dat voor meer dan driekwart van de minima de Stadspas niet bijdraagt aan participatie in de samenleving. Sindsdien heeft de portefeuillehouder in 2011, 2012 en 2013 voorgesteld om te stoppen met de Stadspas, zodat het geld anders zou kunnen worden ingezet voor het minimabeleid.

Omdat het telkens geen concrete voorstellen betrof hoe, vond ook in 2012 een meerderheid van de raad het afschaffen van de Stadspas te voorbarig en gaf daarom de opdracht aan het college om “in 2013 tijdig met voorstellen te komen om de lokale participatie te bevorderen en die een alternatief en/of aanvulling kunnen zijn op de stadspasvoorziening”.

In het nieuwste voorstel van B&W wordt de Amsterdamse Stadspas stopgezet en vervangen door een lokale Keuzekaart. Deze kaart zal alleen worden gegeven aan de minima en gaat korting geven op de contributies van de sportverenigingen in onze Gemeente, het Muziekcollectief en cursussen van Coherente.

De Partij van de Arbeid had graag een combinatie gehad van de lokale Keuzekaart en de Amsterdamse Stadspas. Per pas betaald onze Gemeente 10 EUR aan Amsterdam en voor dat geld kunnen wij bij lange na niet hetzelfde aantal kortingen op activiteiten in de regio bieden. Door de 65-plussers die niet onder de minima vallen deze 10 EUR als eigen bijdrage te laten betalen, zouden we de Stadspas voor hen en de minima kunnen behouden. Met het geld wordt uitgespaard zou de Keuzekaart kunnen worden gefinancierd.

Wij hadden daarom veel tijd en moeite gestoken om uit te vinden waarom de Gemeente Oostzaan wel overweegt om dit te gaan doen terwijl onze portefeuillehouder zegt dat dit niet kan. Deze Gemeente Oostzaan had in juli een e-mail gekregen het Hoofd Stadspas van Amsterdam met toestemming om een eigen bijdrage te vragen. Helaas bleek uit onze vasthoudendheid om dat ook te gaan doen, dat de Dienst Stadspas de Gemeente Oostzaan verkeerd had geïnformeerd en dat dit toch niet wordt toegestaan. Vandaag heeft de Gemeente Amsterdam per brief haar excuses hiervoor aangeboden aan de Gemeenten Oostzaan en Ouder-Amstel.

2013-09-19 antwoord vragen stadspas CDA en PvdA
2013-09-24 reactie gemeente Amsterdam stadspas

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra