Door Dirk-Jan Hoekstra op 14 april 2013

Reactie op nota Drechtje spreekt namens inwoners van Duivendrecht

De Partij van de Arbeid is blij met de nota Drechtje spreekt namens inwoners van Duivendrecht  van de Stichting Vrienden van Duivendrecht. De nota herhaalt de wensen die leven bij veel inwoners en ondernemers en die ook overgenomen zijn in de Visie 2020 en verschillende verkiezingsprogramma’s. Maar herhalen is soms goed en zelfs nodig.

Ook wij maken ons zorgen over het Project Dorpshart Duivendrecht. Kan de Gemeente met haar financiële middelen, volgens Drechtje het al jaren voor het Dorpshart gereserveerde gemeenschapsgeld van  minimaal  5 mln, meer worden bereikt?  Ik denk van wel, maar we moeten ook onderkennen dat we niet genoeg hebben om alles te realiseren. En klopt die stelling van die 5 mln wel? Googled u eens op ”financiële aspecten Dorpshart Duivendrecht”.

Er zijn en zullen nog steeds verschillende keuzes moeten worden gemaakt: volledig vasthouden aan het eigen onderwijsconcept of minder grote schoolgebouwen, plus een mooi groen dak of een exploitatievoordelig duurzaam dak, een puur financiële exploitatie of een exploitatie waarin ook de maatschappelijke opbrengsten worden gewaardeerd. En wie weet – als  er ooit nog een kans komt, kiezen tussen kleinschalig en groen of extra bebouwing om  voorzieningen toch te kunnen financieren?

Daarover hadden we graag met de Stichting willen discussiëren, maar het kon niet. Drechtje die normaal altijd heel goed de weg naar de politiek weet te vinden, was deze keer niet gekomen omdat ze vond niet persoonlijk te zijn uitgenodigd.

Maar goed, het is tijd om door te pakken, en Drechtje heeft op Facebook laten weten dat ze het misverstand vervelend vindt. De Partij van de Arbeid zal zich hard blijven maken voor uitbreiding van de sporthal, gezonde klaslokalen, en een levendig dorpshart. En dat doen we graag samen met u.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra