Door Dirk-Jan Hoekstra op 31 mei 2013

Motie groene dak nieuwe scholen Zonnehofgebied krijgt geen steun

Tijdens de raadsvergadering van 25 april diende ik een motie in om toch een groen vegetatiedak op de nieuwe scholen in het Zonnehofgebied mogelijk te maken. De scholen hadden besloten om daar van af te zien, omdat ze het geld voor een groen dak willen uitgeven aan de aanschaf van zonnepanelen. Daardoor kunnen ze ruim 1/3 op de energiekosten besparen en ervoor zorgen dat ze de exploitatiebegroting rond krijgen. Indirect geeft de Gemeenteraad dus een een jaarlijkse subsidie aan de scholen door eenmalig de zonnepanelen voor hen te betalen. Maar helaas waren de andere partijen in de raad niet bereid om ook een subsidie te geven voor het vergroenen van leefomgeving in het Zonnehofgebied. Naast de Partij van de Arbeid toonde alleen Natuurlijk Belang inzet om een groen dak mogelijk te maken.

Amendement PvdA op raadsbesluit 2013-17 – groene dak scholen Zonnehofgebied

 

Ook in Amsterdam zet de Partij van de Arbeid zich in voor groene daken:
http://www.pvdaamsterdam.nl/algemeen/2008/12/rood-groene-daken/

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra