Door Dirk-Jan Hoekstra op 14 juli 2013

Nee tegen bezuinigingsvoorstel B&W maar we zijn er nog lang niet!

In het afgelopen bezuinigingsvoorstel van het college van B&W voor 2014 – 2017 wordt vooral bezuinigd op maatschappelijke en sociale voorzieningen, terwijl in een onderliggende notitie nog allerlei te onderzoeken onderwerpen worden genoemd om kosten te besparen op de eigen gemeentelijke uitvoering.

In de raadsvergadering van 4 juli waarin het voorstel werd besproken, heb ik namens de Partij van de Arbeid en mede voor GroenLinks er hard voor gepleit dat het college deze onderwerpen eerst moet gaan uitwerken. Ik zei dan ook “dat het lijkt alsof het college op de goede weg wás, maar haar huiswerk niet heeft afgemaakt”. Samen met GroenLinks dienden we daarom het volgende amendement in: “prioriteit op bereiken meer efficiency”.

Ook de coalitiepartijen CDA en D66 waren niet tevreden. Zij vonden het bezuinigingsvoorstel “te prematuur”, omdat nog lang niet zeker is hoeveel er bezuinigd moet gaan worden vanaf 2015. Mevrouw Korrel van het CDA pleitte om vooral zorgvuldig te werk te gaan en mevrouw van der Weele van D66 voor bezuinigen vanuit een visie. Tegen haar coalitiepartij de VVD zei ze: “u wilt met te grote stappen te snel in uw begrotings veilige huisje zijn “!

Tijdens de raadsvergadering en schorsing lukte het om de motie van het CDA en ons Partij van de Arbeid – GroenLinks amendement samen te voegen tot een raadsbreed gedragen amendement. Dit amendement wijzigt het collegevoorstel zodanig dat ook de notitie met alle bezuinigingsmogelijkheden, waaronder die nog te onderzoeken, als richting dienen voor het college om samen met betrokken partijen en experts tot een nieuw voorstel te komen voor een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2017.

De Partij van de Arbeid is blij dat het oorspronkelijke voorstel van het college niet is aangenomen door de raad, maar daarmee zijn we er nog lang niet! Gezien wij tijdens de bezuinigingsdiscussies in 2010 al hadden gepleit voor meer efficiency en kostenbesparing door o.a. slimmer aanbesteden, is de vraag in hoeverre het college deze onderwerpen nu wél gaat oppakken. De portefeuillehouder Financiën, VVD wethouder Crys Larson, nam tijdens de raadsvergadering al een slag om de arm toen zij zei dat het teveel onderwerpen zijn om allemaal uit te werken.

Ik gun iedereen zijn vakantie om gezond en fit te blijven en voor ontspanning, maar zoals ik zei tijdens de raadsvergadering: “we willen zeker niet dat er alleen maar vakantie gevierd gaat worden, er moet gewoon hard gewerkt worden deze zomer”. Indien de portefeuillehouder zoals ze zei een volgende raad niet wilt opzadelen met een meerjarenbegrotingstekort dan moet het college haar huiswerk op tijd afmaken. Of zullen de coalitiepartijen na de zomer alsnog met de oorspronkelijke bezuinigingsvoorstellen instemmen?

De Partij van de Arbeid gaat deze zomer in ieder geval wel aan het werk om dat proberen te voorkomen en vindt dat wanneer het college niet met goede en uitgewerkte voorstellen komt, de bezuinigingen thema van de raadsverkiezingen in 2014 moeten zijn.

Bijlagen:

 

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra