Informatievoorziening ruimtelijke ontwikkelingen

31 maart 2018
De Partij van de Arbeid hoort van inwoners dat zij zich grote zorgen maken over de schaalgrootte van alle ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom Ouder-Amstel. Met name rond het dorp Duivendrecht worden veel nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. In een ingezonden brief van Luuk Ros in het Weekblad voor Ouder-Amstel van 28 maart jl wordt hier ook aan gerefereerd. De gemeente houdt op haar website een overzicht bij van grote projecten die in onze gemeente spelen: https://www.ouder-amstel.nl/projecten. Maar begrijpelijkerwijs is deze pagina bij velen nog onbekend. Omdat de PvdA samen met inwoners de ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom onze gemeente nauwlettender wil gaan volgen om meer invloed te kunnen uitoefenen, hebben wij het college van B&W gevraagd ons een overzicht te geven op een plattegrond met een samenvatting per project van alle grote ruimtelijke projecten in en rondom onze gemeente met links naar de betreffende projectwebpagina’s. Daarbij hebben wij het college verzocht om te bezien of zo’n overzicht op de website van de gemeente up-to-date kan worden gehouden en onze inwoners daarover in een aankondiging in het Weekblad voor Ouder-Amstel te informeren.