25 februari 2013

Herdenking februari staking

Op 25 februari 2013 had ik, als Duivenrechtse PvdA-er, een uitnodiging ontvangen om met de PvdA Ouder-Amstel, Gert-Jan Baerents (raadslid en fractievoorzitter) en Wil Post (bestuurder) de herdenking van de februari staking bij te wonen. Aangezien ik herdenkingen belangrijk vind en vooral herdenkingen waar een zeer belangrijke les uit kan worden geleerd besloot ik deze dag met de PvdA naar het Jonas Daniël Meijerplein te gaan.

Even terug de geschiedenis in, op 25 februari 1941 besloten moedige burgers in verzet te komen tegen de schendingen van de mensenrechten van de Joden, die zich daarvoor op het plein manifesteerde toen 425 Joodse mensen in de bittere kou op het plein gedreven werd. Onder aanmoediging van de vakbonden lieten de burgers het werk voor wat het was aan het spoor, dan wel aan de dok. De boodschap moest duidelijk worden. Het geweld en de onmenselijkheid tegen de Joden moest gestopt worden. Deze heldenactie kent geen happy end, de opstand werd koud neergeslagen door de bezetters. De stakers stond een onmenselijke straf te wachten.

Daarom staat iedereen hier weer gezamenlijk, 25 februari 2013, de lucht is grauw en de wind is kil. Het begint zachtjes te regenen, alsof het weer met ons mee treurt over wat er gebeurd was op die 25 februari, in één van de koudste winters van de afgelopen eeuw. Het Jonas Daniël Meijerplein is gevuld met mensen van allerlei afkomst.

De les die uit deze herdenking geleerd kan worden is ons allen te herinneren wat voor gruwelheden verbonden kunnen gaan met verregaande polarisatie en vijandelijke gedachten tegen bepaalde groepen mensen, die zich om wat voor reden dan ook, onderscheiden. Daarom is het belangrijk dat zo’n 72 jaar later wij nog steeds bijeenkomen op deze dag, en het nooit zullen vergeten. Wij allen zullen in de toekomst “aparte” groepen en moedige mensen die voor deze groepen opkomen vastberaden beschermen. En het kan nooit genoeg gezegd worden, altijd een hart voor diversiteit en pluriformiteit behouden.

Vivianne van Rij

De herdenking werd om 16.45 uur geopend door Joke Koningh, voorzitter van het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen hield een korte toespraak. Daarna ging Noraly Beyer, voormalig presentatrice van het NOS-Journaal, enkele gedichten voordragen. Het defilé langs de Dokwerker begon om 17.00 uur.

http://www.februaristaking.nl