Door Dirk-Jan Hoekstra op 17 april 2013

Column uit de raad – Exploitatietekort nieuwe scholen

Vandaag schreef ik in de Column uit de raad in het Weekblad voor Ouder-Amstel:

Net als een aantal andere fracties heb ik tijdens commissievergadering op 11 april een aantal kritische vragen gesteld over het becijferd exploitatietekort. Veel fracties hadden gerekend op een besparing doordat de twee scholen samen in één nieuw gebouw worden ondergebracht. Daardoor is het mogelijk om ruimtes te delen waardoor een kleiner schoolgebouw nodig is en wordt bespaard op de bouwkosten en jaarlijkse exploitatiekosten, want een kleiner gebouw kost minder energieverbruik en onderhoud.

In principe hebben de scholen ieder recht op een minimaal aantal vierkante meters en een vast bedrag voor de bouw van de scholen. De gemeenteraad kan dus wel een multifunctioneel schoolgebouw willen, maar kan het niet voor de schoolbesturen besluiten.

Maar wacht! Wie benoemt de schoolbesturen * en wie heeft een extra krediet aan de scholen gegeven voor het concept Frisse Scholen, omdat we leven onder de rook van Amsterdam en omdat een goed binnenklimaat essentieel is voor de schoolprestaties van onze leerlingen? Uw gemeenteraad. En wie is verantwoordelijk voor de samenwerking en onderhandelingen met de schoolbesturen? Uw college van B&W.

Ik was daarom blij dat de schoolbesturen aanwezig waren en ik hen kon vragen welke keuze zij hadden gemaakt, waardoor we Frisse School concept klasse B in plaats van A krijgen en zonnepanelen in plaats van een groen dak ter compensatie aan de flatbewoners. Het antwoord daarop kunt u lezen op www.ouderamstel.pvda.nl.

Volgende week zal de gemeenteraad definitief besluiten over het extra krediet en ook over het krediet voor de ondergrondse afvalcontainers. Op onze website lopen we al vooruit op onze afwegingen en ik nodig u uit om daar feedback op te geven. Tevens zijn wij nog steeds op zoek naar mensen die onze fractie willen ondersteunen om de komende periode en ook na de verkiezingen het college, schoolbesturen, enzovoort nog beter bij de les te kunnen houden.

* betreft alleen de openbare scholen

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra