Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning

De PvdA is voorstander van het tot stand brengen van de zorg in Ouder-Amstel 'met en door' samenwerking.

Belangrijke partijen zijn de jeugdzorg, participanten in de Wmo, de medewerkers in de zorg en de cliënten van de zorg. De PvdA is voor samenwerking en wil
dat er een einde komt aan het aanbesteden van de zorg.

In de visie van de PvdA moet de zorg worden vormgegeven door cliënten, zorgverleners en gemeente samen. Dat geldt ook voor de zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente via de Wmo en Jeugdwet verantwoordelijk is. Niet concurrentie tussen zorgverleners, maar samenwerking is ons uitgangspunt. Actieve inbreng van cliënten en zorgverleners wordt door de gemeente mogelijk gemaakt. Waar het telkens opnieuw aanbesteden van zorg en ondersteuning de duurzame samenwerking ondermijnt, zal de PvdA zoeken naar andere contractvormen.