Zonnehofgebied Duivendrecht

Het is van belang dat de hier geplande (zorg)woningen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Ook moet de openbare ruimte zo spoedig mogelijk worden ingericht zoals dit met de bewoners is afgesproken. Hierbij moet veel aandacht zijn voor veilige routes naar de scholen en parkeren.
Het aanpakken van het achterstallige onderhoud en het aanleggen van een speeltuin zoals opgenomen in het uitvoeringsplan dienen eveneens voortvarend ter hand te worden genomen.