Verkiezingen 2018

“Zeker zijn in Ouder-Amstel”

Woensdag 21 maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen waarbij we als Partij van de Arbeid zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om lokaal het verschil te kunnen maken.

Onze speerpunten

Zeker zijn van een goede woning in Ouder-Amstel!
Nog steeds is er een enorme vraag naar sociale- en midden huurwoningen in Ouder-Amstel. Daarnaast is er een grote behoefte aan starters en senioren woningen. De PvdA is van mening dat bij planvorming hier een grote prioriteit aan gegeven dient te worden.
Daarnaast is het van belang dat toekomstige uitbreidingen van de dorpskernen aansluiten bij de huidige schaalgrootte.

Zeker zijn van een sociaal Ouder-Amstel!
In de visie van de PvdA moet de zorg worden vormgegeven door cliënten, zorgverleners en gemeente samen. Dit geldt ook voor de zorg en ondersteuning waar de gemeente via de Wmo en Jeugdwet verantwoordelijk voor is. Niet de concurrentie tussen zorgverleners, maar samenwerking is ons uitgangspunt.
Wij ondersteunen het idee dat burgers in hun eigen omgeving blijven wonen. Het is voor de PvdA essentieel dat mantelzorgers en vrijwilligers daarbij kwalitatief goed worden ondersteund. Inwoners moeten op een goede manier langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Zeker zijn van een goed milieu in Ouder-Amstel!
De klimaatveranderingen, de CO2-uitstoot en de toename van het regenwater baren ons zorgen. De lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente. De verduurzaming gaat te traag. Wij streven er naar dat de gemeente zich richt op duurzaamheid in woningbouwprojecten, stappen onderneemt in de energie neutraliteit, en het groene karakter van onze dorpskernen behoudt.

Wat willen wij in Ouder-Amstel bereiken en wat betekend dit voor de komende raadsperiode?

  1. Zeker zijn van een goede woning in Ouder-Amstel
  2. Zeker zijn van goede ruimtelijk ontwikkelingen in Ouder-Amstel
  3. Zeker zijn van een goed milieu in Ouder-Amstel
  4. Zeker zijn van een sociaal Ouder-Amstel
  5. Zeker zijn van onderwijs, sport en cultuur in Ouder-Amstel
  6. Zeker zijn van een goed bestuur in Ouder-Amstel
  7. Zeker zijn van dekkingsmiddelen in Ouder-Amstel

Dat leest u hier verder in ons verkiezingsprogramma. Deze is ook in zijn geheel als PDF bestand te downloaden.