Verkeer en openbaar vervoer

De mogelijkheden voor een goede mobiliteit in onze regio voor inwoners en ondernemers zijn van groot belang. Echter, door de steeds verder toenemende verkeersdrukte - o.a. door verbreding van de verschillende rijkswegen in onze leefomgeving - zullen ook de gevolgen als geluidsoverlast en luchtvervuiling verder toenemen. Het openbaar vervoer is voor de PvdA een belangrijk alternatief vervoersysteem. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Mobiliteit
De mogelijkheden voor een goede mobiliteit in onze regio voor inwoners en ondernemers zijn van groot belang. Echter, door de steeds verder toenemende verkeersdrukte – o.a. door verbreding van de verschillende rijkswegen in onze leefomgeving – zullen ook de gevolgen als geluidsoverlast en luchtvervuiling verder toenemen.
Het openbaar vervoer is voor de PvdA een belangrijk alternatief vervoersysteem. Het stimuleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van luchtvervuiling en geluidsoverlast. De openbaar vervoersystemen van de toekomst zullen meer uitgaan van de behoefte van reiziger en minder van het type vervoermiddel (bus, trein, metro).
De PvdA wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren en zal zich sterk maken – ook in het regionale verband Amstelland-Meerlanden – voor een bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer.

Voetganger, fiets en Auto
De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer. Om sluipverkeer tegen te gaan, mogen er maatregelen worden genomen die de verkeersdoorstroming belemmeren.
De veiligheid van de fiets- en looproutes vanuit de regio Amsterdam naar Duivendrecht moet worden verbeterd.
In verband met verkeersveiligheid van het grensoverschrijdend (brom)fietsverkeer moet worden aangesloten bij de veiligheidsverbeteringen die de gemeente Amsterdam heeft doorgevoerd. Hiertoe is een meer structureel overleg tussen Ouder-Amstel en Amsterdam van belang.