Veiligheid

Om de veiligheid te bevorderen worden bewoners betrokken bij het bepalen van de prioriteiten op het gebied van o.a. veiligheid en leefbaarheid. Veiligheid en met name het veiligheidsgevoel nemen wij als PvdA heel serieus. De veiligheidsaanpak is afgestemd op het karakter van de beide dorpen. Maatwerk is daarbij gewenst. Een eventuele inzet van cameratoezicht wordt zorgvuldig afgewogen en vindt plaats onder strikte voorwaarden.
Als het om vuurwerk gaat is de PvdA van mening dat vuurwerk niet overal mag worden afgestoken. Wij zijn voorstander van het aanwijzen van speciale plaatsen voor het afsteken van vuurwerk.