Sport, Cultuur en Verenigingsleven

De PvdA heeft de overtuiging dat als mensen in een dorp of buurt samen activiteiten ondernemen en elkaar daardoor beter leren kennen, ze eerder bereid zijn elkaar te helpen als dat nodig is. Een rijk verenigingsleven is daarbij behulpzaam. De PvdA vindt dat dit ondersteund moet worden.

Dat kan onder meer door de huur van de sportzalen gelijk te laten zijn aan die in de omliggende gemeenten. Door prijsverschillen worden wedstrijden nu helaas vaak buiten de gemeente gespeeld. Als dit beleid wordt aangepast kunnen ondernemers ook profiteren van meer bezoekers aan sportevenementen in onze gemeente.
Ook vindt de PvdA het nodig dat het gemeentelijk minimabeleid wordt uitgebreid met financiële ondersteuning voor sociale activiteiten. Hierdoor kunnen meer mensen meedoen aan de samenleving.
De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente kleinschalige evenementen ondersteunt die ten goede komen aan de sociale samenhang, het verenigingsleven en het lokale ondernemersklimaat.