Seniorenwoningen

De PvdA Ouder-Amstel heeft geconstateerd dat veel ouderen beschermd willen wonen zonder dat dat meteen tot 24-uurs zorg leidt. Wij willen bevorderen dat dit in Ouder-Amstel mogelijk wordt.

We denken dan aan geclusterde koop- of huurappartementen voor ouderen, zo mogelijk gecombineerd met woningen voor andere doelgroepen( studenten) en met voorzieningen. We denken dan aan een wijkpost voor zorg en verpleging, een kinderdagverblijf, sociaal culturele voorzieningen( bibliotheek, buurthuis). Een dergelijke gecombineerde opzet maakt het mogelijk om zorg dicht in de buurt mogelijk te maken en tegelijkertijd het wonen aantrekkelijk te maken. De PvdA zal zich sterk maken voor de totstandkoming hiervan in het nieuwbouwgebied De Nieuwe Kern.

Zie ook ons standpunt over: Goed en betaalbaar wonen.