Schiphol

De nationale luchthaven vraagt veel aandacht. De economische belangen zijn groot en de druk om het aantal vluchten verder uit te breiden is enorm. Er is echter een stevige discussie gaande over deze uitbreiding. Een verdere vergroting van het aantal vluchten op Schiphol betekent immers een toename van de overlast en veel maatschappelijke onrust daarover.
De PvdA verklaart zich solidair met de gemeenten in de regio die steeds meer hinder ondervinden van Schiphol. Voor een luchthaven, die zich bevindt in het dichts bevolkte gebied van Nederland, is draagvlak bij de direct omwonenden van groot belang.
De inzet van de PvdA in Ouder-Amstel is om geen verdere vergroting van het aantal vluchtbewegingen toe te staan na 2020.