Monumentenbeleid

Ouder-Amstel beschikt over veel mooie historische plekken in beide dorpen. Het behoud van deze mooie historische plekken vraagt om een zorgvuldig monumentenbeleid. De mooie en historische plaatsen moeten worden beschermd.

Er moet een brede visie worden ontwikkeld om het monumentale karakter van de bebouwing en het landschap te behouden.
Ruimtelijke plannen mogen niet ten koste gaan van het monumentale en dorpskarakter van Ouder-Amstel. Daarnaast is het van belang dat het aantal gemeentelijke monumenten wordt uitgebreid. Met behulp van onafhankelijk deskundig advies zal dit verder moeten worden uitgewerkt. Hierbij worden de inwoners van Ouder-Amstel betrokken.