Milieu en Duurzaamheid

Voor de PvdA is duurzaamheid van grote betekenis. De klimaatverandering veroorzaakt door een veel te hoge de CO2-uitstoot baart de PvdA grote zorgen. Het proces van verduurzaming verloopt nog te traag. Het is een taak van de lokale overheid het om verduurzamingsproces in Ouder-Amstel te versnellen.

Voor de PvdA is duurzaamheid van grote betekenis. De klimaatverandering veroorzaakt door een veel te hoge de CO2-uitstoot baart de PvdA grote zorgen. Onder meer een sterke toename van het regenwater is daarvan het gevolg. Het proces van verduurzaming verloopt nog te traag. Het is een taak van de lokale overheid het om verduurzamingsproces in Ouder-Amstel te versnellen. De gemeente moet ook verduurzaming van de bestaande woningvoorraad bevorderen. Bij nieuwe woningbouwprojecten moet het beleid gericht zijn op het gebruik van duurzame materialen en systemen. Energieneutraliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het proces van verduurzaming dient ook de lokale werkgelegenheid ten goede te komen.
Inwoners, organisaties en bedrijven worden waar mogelijk bij de verduurzaming betrokken, leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de circulaire economie en hebben hier ook profijt van.
Een voorwaarde om gezond te kunnen leven is verbetering van de luchtkwaliteit in de stad en op het platteland. Onderdeel van het duurzaamheidsbeleid is het behoud van het groene karakter van onze dorpskernen.

Nederland heeft een gevarieerd landschap. Elke streek heeft unieke landschappelijke kenmerken die de streek een eigen identiteit geven. De unieke landschappelijke kwaliteiten van Ouder-Amstel moeten we koesteren. De natuur- en landschappelijke gebieden behoren voor de inwoners toegankelijk te zijn.