Groene en gezonde omgeving

Het groene karakter van Ouder-Amstel is voor de PvdA van groot belang. Groen zorgt onder meer voor opname van regenwater, vermindering van hittestress en het afvangen van fijnstof. Ook draagt het bij aan het gevoel van veiligheid en is het een belangrijke kwaliteit voor de leefomgeving.

De Ouderkerkerplas staat volop in de belangstelling. Enerzijds als natuur- en recreatiegebied anderzijds als evenementengebied. De PvdA wil het huidige karakter van het natuur- en recreatiegebied behouden door in het gebied uitsluitend kleinschalig evenementen toe te staan. De PvdA wil dat het huidige evenementenbeleid geëvalueerd wordt om tot een duidelijk en door inwoners gedragen beleid te komen.

Het groene karakter van Duivendrecht moet worden behouden en verder worden versterkt.