Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Ouder-Amstel heeft een ambtelijk samenwerkingsverband met Uithoorn en Diemen in uitvoeringsorganisatie Duo+. De voortgang van deze samenwerking is noodzakelijk om complexe onderwerpen te clusteren en uit te voeren. Evaluatie van deze samenwerking is noodzakelijk om tot verdere ontwikkeling te komen. De PvdA stelt voor om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven onderdeel te laten zijn van deze evaluatie. Denken vanuit de inwoners moet centraal staan en niet het denken vanuit de gemeente.
Verder moet het overleg met de omringende gemeenten, met name Amsterdam worden geïntensiveerd. Dit in verband met de vele grensoverschrijdende onderwerpen. Dit is onder andere van belang op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte.