Experimenten basisinkomen

De Partij van de Arbeid is voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen in het kader van de sociale bijstand. Dit ook om werken als een verplichte tegenprestatie overbodig te maken.