Bouwplannen Urbanuskerk

Op dit moment wordt een plan ontwikkeld voor de Urbanuskerk en de directe omgeving.
De PvdA vindt dat de ontwikkeling van dit gebied een breed draagvlak bij omwonenden vergt. Bovendien moet de planvorming passen in de ruimtelijke visie voor dit gebied.