Onderwijs

Ondersteuning en achterstand:
De Partij van de Arbeid wil samen met de scholen bekijken op welke manier de gemeente kan bijdragen aan verbeteringen in het basisonderwijs. Met name is dit nodig voor het opheffen van taalachterstand. Verder is de PvdA voorstander van ondersteuning bij verkeerslessen, natuur- en milieueducatie, cultuureducatie en de scholierenraad. Het stimuleren van de samenwerking tussen scholen, kinderopvang, culturele- en sportorganisaties is eveneens van belang.

De Nieuwe Kern:
Als er grote behoefte blijkt de te zijn aan een middelbare school in De Nieuw Kern, dan zal deze hier gerealiseerd kunnen worden. Tot op heden zijn experts echter van mening dat er voldoende middelbare scholen in de regio zijn. Financiering van de huisvesting van een middelbare school zal door het ministerie via de gemeente worden verzorgd.