4. Zeker zijn van een sociaal Ouder-Amstel

In de visie van de PvdA moet de zorg worden vormgegeven door cliënten, zorgverleners en gemeente samen. Dit geldt ook voor de zorg en ondersteuning waar de gemeente via de Wmo en Jeugdwet verantwoordelijk voor is. Niet de concurrentie tussen zorgverleners, maar samenwerking is ons uitgangspunt.
Wij ondersteunen het idee dat burgers in hun eigen omgeving blijven wonen. Het is voor de PvdA essentieel dat mantelzorgers en vrijwilligers daarbij kwalitatief goed worden ondersteund. Inwoners moeten op een goede manier langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Zie verder onze standpunten: