1. Zeker zijn van een goede woning in Ouder-Amstel

Nog steeds is er een enorme vraag naar sociale- en midden huurwoningen in Ouder-Amstel. Daarnaast is er een grote behoefte aan starters en senioren woningen. De PvdA is van mening dat bij planvorming hier een grote prioriteit aan gegeven dient te worden. Daarnaast is het van belang dat toekomstige uitbreidingen van de dorpskernen aansluiten bij de huidige schaalgrootte.

Zie verder onze standpunten: