Door Dirk-Jan Hoekstra op 24 juni 2014

Zorgen over sluiting kinderopvang Stichting KID in Duivendrecht

Vandaag 24 juni heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om met onmiddellijke ingang de kinderopvang van Stichting KID te sluiten. Aanleiding is dat de GGD Amsterdam op maandag 23 juni een inspectiebezoek heeft uitgevoerd, waarbij diverse overtredingen zijn geconstateerd waardoor de veiligheid en gezondheid van de kinderen onvoldoende kan worden gewaarborgd.

Bezorgde ouders spraken maandagavond hun grote zorgen aan ons uit over de ophanden sluiting van hun kinderopvang. Wij hebben onmiddellijk aan het college laten weten dat de fractie van de PvdA graag ziet dat de gemeente, in het belang van ouders en kinderen, samen met ouders een rol gaat spelen in het zoeken naar een oplossing. Wij zijn bang dat de situatie ertoe kan leiden dat ouders in conflict kunnen raken op hun werk of dat de zorg voor kinderen in het gedrang komt en wij willen dat dat wordt voorkomen.

Bijgaande brief heeft de gemeente vandaag aan de ouders uitgedeeld en werd aan de gemeenteraad gestuurd. Wellicht vooruitlopend op dat meer informatie vanuit het college aan de raad zal volgen, hebben wij alvast de volgende schriftelijk vragen gesteld:

  1. Op welke termijn denkt Stichting KID de tekortkomingen te hebben verholpen?
  2. Staan de GGD en gemeente paraat om dan snel hun rol te kunnen vervullen bij het heropenen?
  3. Vanaf wanneer waren de ouders / verzorgers op de hoogte dat de kinderopvang mogelijk zou moeten sluiten?
  4. Heeft de gemeente ouders op voorhand hierover geïnformeerd?
  5. Hebben ouders / verzorgers de mogelijkheid hun kinderen snel en tijdelijk op een andere kinderopvang onder te brengen?
  6. Op welke manier assisteert de gemeente daarbij?
  7. Was de eerste aanleiding van de inspectie door de GGD het niet op tijd indienen van de exploitatieaanvraag door Stichting KID?
  8. Kunnen we aannemen dat de protocollen op oude locatie ook niet aanwezig waren en dat nu met hetzelfde personeel wordt gewerkt? Waarom is er niet eerder gehandhaafd?

 

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra