Door Gert-Jan Baerents op 31 mei 2013

Vragen aan B&W n.a.v. plannen Urbanuskerk Ouderkerk

N.a.v de onrust onder inwoners en berichtgeving in het Weekblad voor Ouder-Amstel heeft de fractie van de Partij van de Arbeid vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Al enige jaren is er sprake van mogelijke ontwikkelingen in het gebied Schoolweg Noord. Hiervoor heeft de gemeente een ruimtelijke visie ontwikkeld en is veelvuldig in gesprek met grondeigenaren in het gebied. Zo ook met het parochiebestuur en de projectontwikkelaar. De plannen zoals deze nu naar buiten zijn gekomen pasten in onze herinnering niet in de ruimtelijke visie. Daarover hebben wij vragen gesteld en het college heeft deze aan ons beantwoord.

Mocht u input willen leveren aan de fractie van de Partij van de Arbeid, dan kunt u contact opnemen met Gert-Jan Baerents via g.baerents@ouder-amstel.nl.

1. De plannen van de parochie lijken – in onze herinnering – veel op eerdere plannen die de gemeente niet vond passen in de visie voor Schoolweg Noord. Klopt dit en wat vindt het college van de plannen zoals deze bekend zijn bij omwonenden?

Antwoord: De plannen, waarvoor de vergunningen zijn aangevraagd, zijn nagenoeg identiek aan eerder aan het college voorgelegde plannen. Hiervan is, zoals bekend, steeds richting het parochiebestuur aangegeven dat deze niet passen binnen de toepasselijke ruimtelijke kaders, oa de Ruimtelijke Visie Schoolweg-noord.

2. Aangezien er altijd geprobeerd is om via een constructief overleg te komen tot uitwerking zou men kunnen verwachten dat door berichtgeving in het Weekblad (‘dat het wachten is op een vergunning’) het e.e.a. in kannen en kruiken is voor de parochie. Kende de gemeente de plannen en heeft zij hierover constructief overleg gevoerd om te komen tot een gedragen ontwerp, en wat is de status van de aanvraag?

Antwoord: Over de plannen is in het verleden veel overleg gevoerd tussen gemeente en (de vertegenwoordiger van) het parochiebestuur. Ondanks herhaalde afspraken hiertoe, heeft het parochiebestuur zijn plannen niet aangepast en zijn vergunningen aangevraagd voor plannen die (nog steeds) niet passen binnen de toepasselijke gemeentelijke ruimtelijke kaders.

3. Aangezien dit een plan is dat veel onrust veroorzaakt wil de PvdA graag weten wat de precieze inhoud van de plannen is en wat de volgende stappen zijn. Op 3 juni houdt de parochie een informatiebijeenkomst, echter dit valt tegelijk met de fractievergaderingen en het bezoek van het Cuypersgenootschap. Op welke manier zullen wij geïnformeerd worden over de plannen?

Antwoord: De vergunningaanvragen zijn, zoals te doen gebruikelijk, in te zien op het gemeentehuis. Zodra de vergunningaanvragen compleet zijn – en dat is nog niet het geval – kan een collegebesluit binnen enkele weken worden genomen.