1 maart 2017

Stimuleren betaalbare woningen voor jongeren en starters

OAA en PvdA willen dat het beleidsinstrument van de gemeente en Eigen Haard ‘van Groot naar Beter’ vaker kan worden ingezet om zo te stimuleren dat meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor jongeren en starters. Het Weekblad voor Ouder-Amstel doet verslag: klik hier om het artikel te lezen (zie pagina 5).