Door Gert-Jan Baerents op 3 november 2012

Rapport uitslag enquête parkeerbeleidsplan

Tot afgelopen 30 oktober kon de PvdA enquête over het parkeerbeleid worden ingevuld. De enquête is door 352 mensen ingevuld en daarmee een groot succes. In de commissie Ruimte op 1 november hebben wij alle raadsfracties en het college de resultaten gegeven in de vorm van een rapport. Hier kunt u het rapport downloaden.

Omdat het rapport binnen een dag na sluiting van de enquête is opgesteld hebben wij niet direct een conclusie in het rapport opgenomen. Tevens geeft dit alle partijen de gelegenheid om hun eigen mening en conclusies over de uitkomsten te vormen. We hopen dat alle raadsfracties de uitkomsten betrekken in hun afwegingen en besluitvorming over het parkeerbeleid en daarmee goed wordt geluisterd naar de mening van onze inwoners.