Door Dirk-Jan Hoekstra op 12 oktober 2016

Raadslid Hoekstra dient ontslag in per 1 januari 2017

Vandaag heb ik bij de voorzitter van de gemeenteraad mijn ontslag ingediend ingaande 1 januari 2017. Gevoelsmatig een moeilijk besluit maar waar ik vanuit het verstand volledig achter sta. Hieronder kunnen jullie mijn ontslagbrief en overwegingen lezen.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Ouder-Amstel,
Mevrouw Blankers-Kasbergen
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Kopie aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel

12 Oktober 2016

Geachte mevrouw Blankers, beste Mieke,

Hierbij dien ik mijn ontslag in als raadslid ingaande 1 januari 2017 en verzoek ik u om de procedure te starten om een opvolger te installeren.

Het raadslidmaatschap was en is een leuke en leerzame periode, welke ik vier jaar lang sinds oktober 2012 heb mogen vervullen. In deze periode heb ik veel geleerd over het werk van de gemeente, dat van raadslid en wat onze inwoners van verschillende onderwerpen vinden.

Tevens ervaar ik dat ik verschillende vaardigheden heb kunnen versterken en opdoen welke ook mijn dagelijks werk als Test Manager in de IT bij een energiebedrijf ten gunste zijn gekomen. Aan de ander kant staat dat ik niet meer toe kom aan de extra werkzaamheden en verdieping die ik voorheen deed voor mijn reguliere baan en carrière in de IT. Mijn oorspronkelijke intentie was om dat na de vaste raadstermijn weer op te pakken, maar veranderingen binnen het bedrijf waarvoor ik werk, hebben mij doen besluiten dat eerder te gaan doen.

Ik vind het belangrijk om naast het reguliere werk voor het maatschappelijk belang actief te blijven, al zal het minder zijn, en deze veelzijdigheid geeft ook veel voldoening. Na mijn raadslidmaatschap zal ik mij dan ook blijven inzetten voor de fractie van de Partij van de Arbeid.

Vooruitlopend op het moment dat ik formeel afscheid kan nemen als raadslid, wil ik hierbij alvast mijn waardering uitspreken voor de veelal positieve samenwerking met de collega’s in de raad, met het college van B&W en voor de ambtelijke ondersteuning. En dat ik hoop dat onze gemeente in het bijzonder zich blijft door ontwikkelen in haar maatschappelijke taak dichtbij onze inwoners.

Hoogachtend, met vriendelijke groet,

Dirk-Jan Hoekstra
Duivendrecht

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra