Door Dirk-Jan Hoekstra op 1 juli 2015

PvdA wilt digitale informatieborden in publieke ruimte

Leuk dat het Weekblad voor Ouder-Amstel aandacht besteed aan het voorstel dat ik afgelopen donderdag deed:

OUDER-AMSTEL – Raadslid Dirk-Jan Hoekstra (PvdA) heeft afgelopen donderdag tijdens de commissievergadering het college van B&W gevraagd om met een plan te komen voor het plaatsen van digitale informatieborden in publieke ruimtes. Geïnspireerd door de informatieborden die je kan tegenkomen op sommige scholen, vakantieparken en in de trams van de GVB, heeft de PvdA uitgezocht of er ook gemeenten zijn die deze communicatietechniek toepassen.
“De gemeente gebruikt verschillende kanalen zoals het Weekblad en Internet om inwoners te informeren over gemeentezaken maar daarmee wordt niet iedereen even goed bereikt. Zo heeft niet iedereen altijd tijd om het weekblad aandachtig door te lezen en zijn er mensen die geen Internet gebruiken”, aldus Hoekstra donderdag.
De PvdA gaat er vanuit dat inwoners wel regelmatig in de lokale supermarkten, de dorpshuizen of in hun clubgebouw komen. Door samen met ondernemers en verenigingen een informatienetwerk op te zetten, kunnen inwoners en bezoekers beter op de hoogte worden gebracht van gemeentelijk nieuws en aankondigingen van evenementen en activiteiten”, zo is het idee van de PvdA.
Hoekstra: “Na lang zoeken vond de PvdA uit dat de gemeente Dongen dit concept al zo uitgedacht had en verleden jaar was gestart. De verantwoordelijke ambtenaar van Dongen vertelde dat de nieuwe informatievoorziening bij hun heel goed werkt en binnen de bestaande budgetten voor communicatie kan worden uitgevoerd”.
Wethouder Marian van der Weele (D66) reageerde positief op het voorstel van de PvdA. Wel gaf ze aan eerst inzage te moeten hebben in hoeveel geld en tijd het de gemeente zal kosten. Van der Weele gaat graag op het voorstel in om een gesprek aan te gaan met de gemeente Dongen om te vragen hoe het bij hun werkt.

Voor meer informatie zie het volgende artikel: Dongen start met digitaal informatienetwerk (februari 2014)

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra