Door Gert-Jan Baerents op 13 mei 2014

Parkeeroverlast in Duivendrecht?

Op 1 mei jl. heeft de gemeente Ouder-Amstel betaald parkeren ingevoerd op het Amstel Business Park. Op het moment van besluitvorming heeft de fractie van de Partij van de Arbeid gewaarschuwd voor het verdrijvingseffect van geparkeerde auto’s in de woonkern Duivendrecht en gevraagd om meteen beschermende maatregelen voor Duivendrecht te nemen. De wethouder gaf hierop aan dat eerst goed in kaart gebracht moet worden of er daadwerkelijk overlast zal zijn en ze heeft, op verzoek van de raad, de periode ingekort om beschermende maatregelen te nemen.

In bepaalde delen van Duivendrecht – m.n. rond de metrostations – ervoeren inwoners al enige tijd een hogere parkeerdruk en na 1 mei is deze parkeerdruk volgens een aantal inwoners toegenomen.

De fractie van de Partij van de Arbeid wil het college van burgemeester en wethouders houden aan hun toezegging dat zij snel beschermende maatregelen gaan nemen in Duivendrecht als er daadwerkelijk overlast is. Het monitoren van het aantal auto’s zorgt voor een objectieve onderbouwing om wel of geen maatregelen te nemen, maar voor de fractie van de PvdA is het belangrijk om juist ook de ervaringen van inwoners hierin mee te nemen. Daarom willen wij graag van inwoners uit heel Duivendrecht weten of zij sinds 1 mei meer overlast ervaren van geparkeerde auto’s.

Wilt u onze fractie laten weten of u wel – of juist geen – parkeeroverlast ervaart? Welke maatregelen vindt u dat de gemeente kan/moet nemen om deze overlast tegen te gaan? Stuur uw mening naar ouder-amstel@pvda.nl.