Notitie bezuinigingsdiscussie; Voorstel te komen tot een sluitende meerjarenbegroting (pdf)