Door Dirk-Jan Hoekstra op 9 november 2016

Motie Mobiele App voor meldingen openbare ruimte

Het weekblad van Ouder-Amstel heeft verslag gedaan van een voorstel dat ik samen met D66 indiende. Hier kunt u het artikel lezen:

Stoeptegel los melden via App

OUDER-AMSTEL – De gemeente gaat de mogelijkheid onderzoeken om actief deel te nemen aan een mobiele App waarmee bewoners makkelijker meldingen kunnen doen aangaande de openbare ruimte.
Op de raadsvergadering over de Programmabegroting dienden de PvdA en D66 hiervoor een motie in. De motie kreeg voldoende steun in de raad. Raadslid Hoekstra (PvdA) legt uit: “Wanneer je bijvoorbeeld melding wilt maken van een gevaarlijk losliggende stoeptegel of een ondergrondse afvalcontainer die vol is, dan doe ja dat meestal vanuit huis om het nummer van de gemeente op te zoeken of de melding via de gemeentesite te doen. Tegenwoordig kun zo’n melding ook direct ter plaatse doen via een App op je mobiele telefoon. Op dit moment is onze gemeente nog geen actieve deelnemer aan zo’n App en promoot dus ook niet het gebruik ervan. Amsterdam doet dat al wel door vanaf haar website te verwijzen naar de App VerbeterDeBuurt.nl.”
Fractievoorzitter Bos (D66) vervolgt: “Handig van zo’n App is dat ze een kaart tonen op basis van de GPS-coördinaten van je telefoon, je kunt zien welke meldingen reed via de App zijn gedaan en zelf op de kaart een melding kan toevoegen. Eventueel met een foto die je ter plaatste maakt.”
Portefeuillehouder De Maa was ook positief en wil graag samen met Diemen en Uithoorn kijken wat de beste mogelijkheden zijn. De drie gemeenten werken op ambtelijk niveau samen.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra