Amendement PvdA op raadsbesluit 2013-17 – groene dak scholen Zonnehofgebied