Door Dirk-Jan Hoekstra op 24 juni 2012

Inspraak parkeerbeleid

Deadline om te kunnen reageren 4 juli. Wat is de situatie Door het college van B&W wordt een nieuw parkeerbeleid voorgesteld. Het gaat om betaald parkeren op het Amstel Business Park (ABP) in Duivendrecht. Er wordt gekeken of daardoor parkeeroverlast in andere gebieden ontstaat of toeneemt. In dat geval zullen ook op andere locaties maatregelen moeten worden genomen.

Aan de invoering van betaald parkeren op het Amsterdamse gedeelte is te zien dat mensen hun auto zijn gaan parkeren in het Duivendrechtse ABP . Wij verwachten dat een besluit tot invoering van betaald parkeren indirect ook een beslissing is om blauwe zones of betaald parkeren in te voeren in heel Duivendrecht.

Wat wil de PvdA
De PvdA wil dat onderzocht wordt wat de impact is voor de woonkernen van Duivendrecht. Er moet één integraal plan komen. Uit door het college verzamelde reacties blijkt namelijk dat inwoners geen nieuwe parkeermaatregelen willen als dat geld gaat kosten. Daarnaast ervaren niet alle bedrijven op het ABP parkeeroverlast.
Het moet voor inwoners duidelijk zijn, dat het niet gaat om besluiten over de verre toekomst, maar op de korte termijn. We willen samen met burgers en bedrijven een plan voor integraal parkeerbeleid opstellen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verkeerscirculatie in met name het gebied rondom de Makro.

Wat vragen wij
Tot en met 4 juli loopt de officiële inspraakprocedure en kan schriftelijk of per e-mail worden gereageerd op de plannen van het college. Door dat te doen zullen ideeën van inwoners en ondernemers kunnen worden meegenomen in het besluitvormingsproces. Positieve reacties over de plannen van B&W zijn natuurlijk ook welkom.

Nicole Prins (fractievoorzitter PvdA)
Dirk-Jan Hoekstra (fractieassistent PvdA)

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra