Door Martijn Kahlman op 17 mei 2016

Festivals definitief geweerd uit De Oeverlanden

Is de krantenkop van een artikel in het Parool waarover de PvdA de volgende schriftelijke vraag aan ons college van B&W heeft gesteld: afgelopen 13 mei stond in het Parool dat het stadsdeel Nieuw-West volgens de rechter terecht de mogelijkheid heeft om een omgevingsvergunning te weigeren voor twee festivals in het recreatiegebied de Oeverlanden. Dit ondanks dat de stad al een evenementenvergunning had afgegeven en het evenementenbeleid nog niet is vastgesteld. Stelt het college van Ouder-Amstel zich nog steeds op het standpunt dat ze een vergunning moet verlenen voor dance festival Buiten Westen, ondanks deze uitspraak en het feit dat dit, zoals ze zelf aangeeft, in strijd is met het huidige bestemmingsplan?

Referenties:

Daarnaast hebben we ook een vraag van een andere orde gesteld, namelijk: is het mogelijk om bij de in de vergunning als voorwaarde gestelde monitoring van het terrein waarop het festival plaatsvindt op aanwezigheid van beschermde flora en fauna (waaronder broedplaatsen) vlak voor het evenement, de hulp van de vogelwerkgroep in te schakelen? En zou het college in het kader van de participatie samenleving, maar ook de bestaande kennis ter plekke, de evenementenorganisatie daarom willen verzoeken de vogelwerkgroep bij deze schouw te betrekken?

Martijn Kahlman

Martijn Kahlman

Martijn Kahlman was fractieassistent vanaf april 2013 en raadslid vanaf februari 2017 tot aan zijn verhuizing naar een andere gemeente in juli 2017.   Woonde in: Ouderkerk aan de Amstel. Krijgt energie van: Het zien van veel creativiteit en enthousiasme van particuliere initiatieven en werkt graag mee om de voorwaarden voor de verwezenlijking daarvan te

Meer over Martijn Kahlman