Door Gert-Jan Baerents op 30 mei 2014

Enquête parkeeroverlast Duivendrecht

Sinds 1 mei jl. heeft de gemeente Ouder-Amstel betaald parkeren ingevoerd op het Amstel Business Park. Bij besluitvorming hierover hebben verschillende partijen gevraagd om beschermende maatregelen voor Duivendrecht. De verantwoordelijk wethouder heeft destijds toegezegd om, zodra er overlast wordt ervaren, deze beschermende maatregelen door te voeren.

Samen met de fracties van VVD en Ouder-Amstel Anders houden wij een korte enquête onder inwoners van Duivendrecht. Ervaart u sinds 1 mei jl. meer overlast en wat zouden volgens u de beschermende maatregelen moeten zijn? Door het invullen van 5 vragen helpt u de fracties bij hun meningsvorming.

Ga naar de enquête ! – Klik hier om de enquête te openen