Column uit de raad – Klare wijn!

Door Gert-Jan Baerents op 11 oktober 2017

In onze gemeente wordt altijd wel ergens gewerkt aan bouwplannen en ook als gemeente zitten we niet stil. We werken aan visies voor o.a. Entrada, Gijsbrecht, De Nieuwe Kern en het Amstel Business Park. Allemaal ambitieuze visies binnen onze mooie gemeente, maar om die visies vast te leggen en om dan tot een uiteindelijke werkelijkheid te komen, ligt vaak nog een hele lange weg met vaak vele obstakels. Dus aan de gemeenteraadsleden dikwijls de opdracht om duidelijke beslissingen te nemen.

Neem nu het het Amstel Business Park (ABP). Een gebied met veel bedrijvigheden en waar nog veel meer mogelijk is om het een aantrekkelijk werk- en woongebied te laten worden. Ik vind dat de visie een goed inzicht geeft over het potentieel van dit gebied. Maar in elk plan of elke visie zitten er altijd bepaalde knelpunten. Dus ook in de visie ABP zit een knelpunt die ons als PvdA fractie behoorlijk in zijn greep heeft.

Het betreft hier de positie van de woonboten. Een groot aantal woonbootbewoners wordt bedreigd in hun woonbestaan, ten gevolge van de genoemde visie. Een aantal woonboten liggen op plaatsen die de gewenste ontwikkelingen in het ABP tegenhouden. De gevolgen voor deze bewoners van onze gemeente gaat de PvdA aan het hart. Veel van deze bewoners hebben hun ziel en zaligheid, maar ook hun spaargeld en hypotheken in deze woonvorm gestoken.

En nu, na meer dan 40 jaar gedogen moeten woonbootbewoners wijken. Er liggen “illegalen”! Daar kan de PvdA niet mee leven. Voor ons is het belangrijk dat wonen een recht is en niet een gunst. Je moet dus wel erg omhoog zitten dat je nu daar en op dit belangrijke moment gaat handhaven. Is onze gemeente aan het zwalken zoals afgelopen donderdag in de commissie werd beweerd…?

Wij zijn niet tegen de ontwikkelingen van het ABP, maar vinden het sociaal rechtvaardig dat er meteen bij deze visie een goede, sociaal rechtvaardige oplossing in deze kwestie wordt geboden.

Dus aan ons om in dezen klare wijn te schenken.