Column uit de raad – Goede communicatie vergroot invloed inwoners

Door Dirk-Jan Hoekstra op 25 mei 2016

Goede communicatie vergroot invloed inwoners

De Partij van de Arbeid vindt dat inwoners invloed moeten kunnen uitoefenen op de besluitvorming door B&W en de gemeenteraad. Een voorwaarde is goede communicatie zodat inwoners niet achteraf met besluitvorming over belangrijke onderwerpen worden geconfronteerd. En voor het kunnen maken van de best mogelijke keuze is een voorwaarde dat alle relevante keuzemogelijkheden transparant en goed uitgewerkt zijn, daarom hechten wij veel belang aan transparantie.

Daarom hadden wij in 2012 toen de gemeenteraad besloot tot stevige bezuinigingen een speerpunt gemaakt van transparantie, omdat wij geloven dat inwoners zelf andere keuzes zouden hebben gemaakt dan de coalitiepartijen, wanneer andere keuzemogelijkheden waren uitgewerkt of onderzocht.

Dat wij goede communicatie en transparantie belangrijk vinden was verleden jaar een belangrijke aanleiding om ons te verdiepen in het evenement Dirt Maniacs en het tijdelijke Obstacle Course Training Center aan de Ouderkerkerplas.

En verleden jaar hadden wij ook een proefballonnetje opgelaten door de wethouder te vragen of zij wou kijken of er (betere en meer) informatieborden kunnen komen in publieke ruimtes, waarop verenigingen, ondernemers en gemeente activiteiten kunnen adverteren, zoals met succes gebeurd in de gemeente Dongen. Het komt goed uit dat het college na de zomer met een raadsvoorstel komt voor een nieuw communicatieplan zodat we kunnen proberen ons wensen daarin gerealiseerd te krijgen.

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra