Column uit de raad – Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Door Dirk-Jan Hoekstra op 30 september 2015

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad unaniem de beleidsnota WMO 2015 aangenomen. In de nota beschrijft het college van B&W hoe ze verder invulling geeft aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voortgezet worden de ambities om mensen zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen en functioneren. Dit met ondersteuning vanuit hun sociale omgeving of vanuit de overheid wanneer nodig.

Terugdenken doe ik aan mijn enige oma die korte tijd in een bejaardenhuis had geleefd. Daar ging ze naartoe na een valongeluk en onder luid protest, want ze was gewent te wonen in een drukke winkelstraat, waar vele kennissen voorbij kwamen en dan gelijk even bij haar op bezoek gingen. Bij ons woonde ze helaas meer dan anderhalf uur rijden vandaan.

Ik denk dat met de WMO mooie doelen worden beoogd maar zie ook de grote opgave, onder andere door de bezuinigingen die de rijksoverheid heeft moeten doen, en de veranderingen die van de samenleving worden gevraagd, maar ook praktische zoals ik zelf had meegemaakt. Belangrijk vindt de PvdA dat vanuit de gemeente de ondersteuning van verenigingen en het vrijwilligerswerk optimaal moet zijn en dat daar geïnvesteerd moet worden en niet worden bezuinigd.

Het college heeft voor haar beleidsplan nog geen duidelijk meetbare doelen opgenomen, daarom diende de VVD samen met OAA en de PvdA een voorstel in voor “streefcijfers”. Dat kreeg helaas onvoldoende steun. Waar iedereen het wel over eens is, is om de resultaten te monitoren.

Wilt u meedenken met de PvdA over dit onderwerp? Of heeft u andere onderwerpen die u graag met onze fractieleden wilt bespreken? Spreek ons gerust aan als u Gert-Jan, Martijn, Wessel of mijzelf tegenkomt op het schoolplein, bij de vereniging of tijdens het boodschappen doen. Komen wij elkaar niet tegen, dan kunt u natuurlijk ook mailen naar ouder-amstel@pvda.nl.

Dirk-Jan Hoekstra
raadslid PvdA

Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra