Door Dirk-Jan Hoekstra op 15 februari 2014

Colleges van B&W kunnen starten met implementatieplan DUO+

De colleges van B&W van Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en de Ronde Venen kunnen van start gaan met het opstellen van het implementatieplan voor de DUO+ samenwerking. Daartoe besloot ook onze raad tijdens de raadsvergadering op 13 februari jongstleden.

Wij kijken met hoge verwachting uit naar dit plan, omdat het implementatieplan zal beschrijven hoe de samenwerkingsorganisatie er daadwerkelijk uit moet komen te zien. Belangrijke aspecten voor ons zijn kwaliteit, kleinschaligheid, kosten en democratische aansturing.

Dat komt ook terug in de ontwerpcriteria die de colleges van B&W eerder al hadden voorgesteld en eind oktober 2013 waren besproken in onze raadscommissie Burger en Bestuur. Afgelopen raadsvergadering heeft onze raad unaniem ingestemd met het geamendeerde raadsvoorstel met betrekking tot deze ontwerpcriteria.

De aanvullingen die de raad deed waren voor het besluit eigenlijk overbodig, omdat zij reeds onderdeel uitmaakten van de ontwerpcriteria, maar met het amendement liet de raad nog eens nadrukkelijk aan het college weten dat zij de governance en democratie aansturing van de op te zetten samenwerkingsorganisatie ontzettend belangrijk vindt.

Medio 2014 willen de colleges van B&W het implementatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraden. Dan zullen wij scherp toezien dat recht wordt gegeven aan de ontwerpcriteria, want het wel of niet goedkeuren van het implementatieplan is de go/no-go beslissing voor DUO+.

Bijlagen:

  1. Raadsvoorstel 2014-06 Kaderbesluit Samenwerkingsorganistatie DUO+ (zie agendapunt 12)
  2. Ontwerpcriteria kwaliteitsdoelstelling (zie bijlage 2 bij agendapunt 3a)
Dirk-Jan Hoekstra

Dirk-Jan Hoekstra

Woont in: Duivendrecht Krijgt energie van: Het voor elkaar krijgen van zaken. Ik ben bijna altijd wel met iets bezig. Sterk in: Analyseren, blijven vasthouden aan dingen die belangrijk zijn, en op een vriendelijke manier mensen aanzetten om werk op te pakken. Motto: “Verander je wereld, begin bij jezelf”. Ik heb een humanistische kijk op

Meer over Dirk-Jan Hoekstra