Coalitie-onderhandelingen Ouder-Amstel starten met VVD, CDA, D66 en GroenLinks

4 april 2018

Op 3 april jl. presenteerde de informateur in Ouder-Amstel het resultaat van de informatieronde. Op basis hiervan hebben VVD, CDA, D66 en GroenLinks aangegeven met elkaar in gesprek te gaan over het vormen van een coalitie.

Barbara de Reijke, lijsttrekker van de VVD in Ouder-Amstel: “Er bestaat een goede inhoudelijke overeenstemming tussen deze vier partijen. De wil om met elkaar een coalitie te vormen is er om samen te werken aan de uitdagingen waar de gemeente Ouder-Amstel de komende vier jaar voor staat.”

De informateur, Julius Lindenbergh, is op 23 maart 2018 aangesteld door de VVD, die als grootste partij uit de verkiezingen is gekomen. De VVD heeft ervoor gekozen een informateur van buiten de gemeente aan te stellen. Hij heeft de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar de meest kansrijke coalitie en om eventuele alternatieven te benoemen.

Informatieronde voorkeur voor coalitie

Afgelopen week heeft de informateur gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle partijen. Het doel van deze gesprekken was om bij elke partij te inventariseren wat hun voorkeursvarianten zijn voor een coalitie. Daarbij heeft hij onder andere gelet op de inhoudelijke standpunten van de diverse partijen. Ook werd rekening gehouden met de onderlinge relaties en een zo groot mogelijke kans op een betrouwbaar en stabiel bestuur.

Coalitie VVD, CDA, D66 en GroenLinks “meest kansrijk”

Op basis van de informatieronde concludeert de informateur dat alle partijen bereid zijn samen te werken en geen partijen uitgesloten worden. Hij acht een coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks het meest kansrijk en adviseert hij om deze combinatie als eerste nader te onderzoeken. Deze vier partijen hebben op 3 april 2018 aangegeven alle vier bereid te zijn te starten met gesprekken over de formatie.

De coalitiegesprekken starten naar verwachting komende week. VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben samen een ruime raadsmeerderheid van 9 zetels. Ze streven echter naar een breder draagvlak voor het te vormen coalitieakkoord in de raad.

Bron: bovenstaand persbericht is afkomstig van de gemeente Ouder-Amstel

Meer informatie: Eindrapport informateur Ouder-Amstel 2018 met bijlagen